Selskabet for Dansk Teaterhistorie

Den 16. oktober 1911 samledes en gruppe af kulturpersonligheder i Det Kongelige Teaters skuespillerfoyer: teatrets direktør, skuespilleren og teaterhistorikeren Karl Mantzius,konst. teaterchef Andreas Peter Weis, Carlsbergs direktør Carl Jacobsen, komponisten Carl Nielsen, forfatteren Carl Behrens, operasanger og bibliotekar ved Det Kongelige Teater Edvard Agerholm, Det Radikale Venstres politiske ordfører, Ove Rode, skuespilleren Nicolai Neiiendam og hans bror teaterhistorikeren Robert Neiiendam.

Formålet var at stifte Selskabet for Dansk Teaterhistorie. Robert Neiiendam havde fostret ideen om, at Selskabet skulle tage initiativ til at oprette et teatermuseum i Hofteatret, som på det tidspunkt lå øde hen, men da Selskabet og bestyrelsen skulle konstitueres i januar 1912, blev han ikke valgt ind i bestyrelsen, og det var derfor Edvard Agerholm, der blev ankermand på museumsprojektet.

Teatermuseet blev åbnet den 1. maj 1912. Ikke i selve Hofteatret, men i en vagtbygning i Det Kongelige Biblioteks have.  Det var mildt sagt ikke et imponerende syn, der mødte publikum, mørkt og mangelfuldt var det – men da Neiiendam endelig kom ind i bestyrelsen i 1918, lykkedes det ved en del lobbyisme at overtage selve Hofteatret, og den 4. juli 1922 åbnede det officielt i stort set de omgivelser, vi kender i dag.

Selskabet havde ansvaret for Teatermuseet frem til 1949, hvorefter det ved en vedtægtsændring overgik til at være en selvejende institution med egen bestyrelse. Familien Neiiendam fortsatte dog som dets direktører, først med sønnen Jan Neiiendam, siden hans kone, Karen Neiiendam, som blev dets egentlige leder ved Robert Neiiendams død i 1966, sekunderet af sin søn, Klaus Neiiendam, som inspektør.

Selskabet for Dansk Teaterhistorie har i hele sin historie haft som sit formål at uddybe kendskabet til dansk teaterhistorie gennem forskning og formidling – med særligt henblik på danske bidrag. Det er sket i en lang række bøger, som hvert år udleveres gratis til medlemmerne, samt foredrag af teaterkyndige personer.

Ved formandsskiftet i 2013 blev det besluttet, at Selskabet ikke blot skulle udbrede ’kendskabet til dansk teaterhistorie’, men til dansk teater i det hele taget, og aktiviteterne inkluderer herefter en lang række arrangementer, hvor medlemmerne ved teaterbesøg får lejlighed til at møde de kunstnere, som i dag tegner dansk teater. Det er således både teaterkunstnere og teaterformidlere, der udbreder kendskabet til dansk teater og dets historie for medlemmerne af Selskabet for Dansk Teaterhistorie.