2016 Forbrydertyper hos Shakespeare

Forbrydertyper hos Shakespeare

Af August Goll. Med indledning af Ditlev Tamm og Alette Scavenius

En Dyrker af moderne Retsvidenskab og Forkæmper for human Retspleje, Hr. Politi-Inspektør Goll, der er gennemtrængt af den Forvandling, Aarsagstroen har fremkaldt i Opfattelsen af Forbrydelsernes Væsen, har benyttet den Øjets og Sindets Dannelse, som hans kriminalistiske Studier har meddelt ham, til Sjæleforskning overfor Shakespeareske Skikkelser og har saaledes leveret en underholdende, skarpsindig og lærerig Bog. Han har givet en Række dygtige, Punkt for Punkt agtpaagivende Analyser af Hovedfigurer som Brutus, og Jago, Macbeth og Richard III. Det er Forbrydelsens Tilblivelses- og Udviklingshistorie, der fængsler ham. Han stræber, ikke at lade noget Mellemled uoversprunget, men forklarer Alt, saa Læseren maa føle det menneskelige Slægtskab mellem Forbryderen og sig selv, hvor Fremmed end selve Forbrydelsen er ham, og hvor fordømmende han end maa finde den.    

Georg Brandes i Politiken 20. februar 1907

2017 Hvad med teaterhistorien?

Hvad med teaterhistorien

Redigeret af Erik Hvidt og Per Lykke

15 personer, som på forskellig vis har tilknytning til dansk teater, er blevet stillet spørgsmålet: Hvad med teaterhistorien? Denne bog rummer deres svar.

Spørgsmålet synes mere aktuelt end nogensinde i en tid, hvor man hyppigt taler om et generelt dannelsestab, og hvor teatret har mistet sin naturlige legitimitet: Engang var det – sammen med litteraturen – hovedleverandør af åndelig føde, men den rolle har film, tv og diverse digitale medier for længst overtaget.

Bogen er dog ikke blevet til i fortvivlelse, men i faglig stolthed. I en ubeskeden tro på, at teaterhistorien (stadig) er vigtig.

2013

Bent Holm: Holberg på tværs. Holbergs komedier havde en gang skarphed og kant. Siden er de groet over med fortrolig tradition. Hvordan får man skabt en levende tilgang til vor førende klassiker i moderne scenisk udfoldelse? Hvordan kommer man bag om al den harmløse hygge? Det handler Holberg på tværs om. Om en usædvanlig konstellation af historisk forskning og kunstnerisk kreativitet. Som noget helt unikt kommer flere stemmer til orde i bogen: instruktørens, scenografens og dramaturgens. Udviklingen af de enkelte forestillinger følges fra research til realisation, bl.a. gennem et righoldigt illustrationsmateriale – inspirationer, skitser, modeller, forestillingsfotos – som giver et enestående indblik i processen, og dermed i det omfattende arbejde, der kan ligge bag en teaterforestilling.

2014

Alette Scavenius: Magiens Huse. Strandberg Publishing 2013.

‘Magiens Huse’ handler om teaterhuse og teatermennesker, om teaterhistorie og danmarkshistorie og frem for alt om den lille historie i den store. Om iværksættere og fantaster med stålfast vilje til at skabe et kulturelt miljø for deres medborgere i både hovedstad og provins. Samtlige 46 danske teatre, hvoraf de 30 står endnu, bliver i ‘Magiens Huse’ for første gang foldet ud i tekst og billeder med hver deres unikke historie. Tilsammen skabes et indblik i de sociale og kulturelle relationer, der ligger til grund for det teater og de teatre, vi glæder os over i dag.

Svend Borberg: Aabenbaringens Sted. Multivers 2012

2012

Svend Borberg: Aabenbaringens Sted (red. Per Lykke) rummer et udvalg af anmeldelser i perioden 1924-1944, de år hvor Svend Borberg var aktiv kritiker. Bogen er dermed ikke blot en præsentation af hans teaterkritik, men også en introduktion til dansk teater i den frodige periode mellem de to verdenskrige.

Per Lykke: Applaus!. Multivers 2011

2011

Applaus! blev udgivet af Selskabet for Dansk Teaterhistorie i anledning af Selskabts 100-års jubilæum. 14 bidrag, redigeret af Per Lykke, om skuespil, ballet og opera - som en applaus til teaterhistorien og det levende teater.

Bent Holm: Tyrk kan tæmmes. Multivers Academic 2010

2010

Bent Holm: Tyrk kan tæmmes sætter fokus på en skikkelse, der vækker både skræk og fascination: Tyrken som iscenesat figur. Fra kongelig ritualitet til folkelig festivitas – og sidst, men ikke mindst, på teaterscenen. Bogen er en række nedslag i Tyrkens danske fiktionshistorie. Med afsæt i Luther, der læser en djævelsk konspiration mellem Paven og Tyrken ud af en apokalyptisk historieforståelse – verdens ende er nær! Ideen iscenesættes ved Christian 4.s kroning, lever videre i folketroen, parodieres hos Holberg, klinger ud i eksotisme på teatret, men blomstrer atter op hos Grundtvig..

Klaus Neiiendam: Tiden selv i udtog og kort begreb. Multivers 2009

2009

Klaus Neiiendam: Tiden selv i udtog og kort begreb sammenfatter antikkens teaterhistorie i hovedtræk fra oprindelsen 534 f.Kr. til det østromerske riges undergang ved erobringen af Constantinopel 1453 e.Kr. Hovedvægten er lagt på den sceniske fremstilling af de skuespil, der ikke alene betød noget for samtiden, men som også var væsentlige i eftertiden.Oversigten omfatter syv kapitler : Den græske tragedies oprindelse, Tragikerne, Den græske skueplads, Den ældre attiske komedie, Den nye attiske komedie, Teatret i Rom og Teatret i senromersk tid.

Karen Vedel: En anden dans. Multivers Academic 2008

2008

IKaren Vedel: En anden dans fokuserer på moderne scenedans i Danmark i årene 1900-1975. På tværs af den traditionelle hierarkiske skelnen mellem finkultur og populærkultur inddrager hun i denne bog dansebegivenheder, der udspillede sig ikke alene på teater-, revy- og gæstespilsscener, men også på danseskolerne, i dagspressen og i de øvrige medier.

2007

Folket til gavn og glæde fortælles Folketeatrets historie igennem 150 års scenebilleder, redigeret af Per Lykke. Det er en fascinerende rejse gennem både teatrets og teaterfotografiets Danmarksbilleder med billeder fra kendte og ukendte forestillinger med nogle af de største og mest elskede danske skuespillere gennem tiderne.

Live Hov: Med fuld natursandhed. Multivers 2007

2006

Live Hov: Med fuld natursandhed. Henrik Ibsens forhold til samtidens teater danner bokens innfallsvinkel. Temaet omfatter Ibsens omfattende virke i teatret, hans syn på skuespillerkunsten og hans relasjoner til individuelle skuespillere. Boken er som helhet historisk anlagt, i den forstand at Ibsens egen levetid danner de tidsmessige rammene for fremstillingen. Den er dermed tenkt som et bidrag til 1800-tallets teater- og kulturhistorie, der Ibsen som teatermann spiller en hovedrolle.

2005

Klaus Neiiendam: Den danske Tilskuer V. Bidrag af bl.a. Ernst Bruun Olsen - en Ludvig Holberg prolog, Sarah Corner-Walker om dramatiseret historie, Kl. Neiiendam om monstre i sengotiske kalkmalerier, og om Holbergs teaterdokument, Steve smith om Kierkegaard, J.L. Heiberg og J.L heiberg, Ken Nielsen om Kaj Munks førkrigsdramatik og viben bech om det dæmioniske som scenografisk udtryk.