Formænd for Selskabet for Dansk Teaterhistorie

 

Ved stiftelsen af Selskabet den 16. oktober 1911 blev formandskabet tiltænkt Karl Mantzius, og ved Selskabets konstituerende generalforsamling den 27. januar 1912 blev han valgt.

 

1912-1918       Karl Mantzius - Skuespiller, direktør for Det Kongelige Teater

1918-1919       Edvard Agerholm - Bibliotekar ved Det Kongelige Teater, fhv. operasanger

1919-1943*      Johan Hansen - Skibsreder, fhv. generalkonsul og handelsminister

1943-1953*      Jørgen E. Ohlsen - Generalkonsul, grosserer

1953-1961*      Halfdan Hendriksen - Form. for Det Konservative Folkeparti, fhv.handelsminister og adm. dir. for Carlsberg

1961-1975*      Hans-Børge Krogh - Direktør for Carlsberg

1975-1984       Eskild Friehling - Landsretssagfører, kreditforeningsdirektør

1984-1990       Torben Schousboe - Lektor ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet

1990-2010*      Klaus Neiiendam - Lektor ved Teatervidenskabeligt Institut, Københavns Universitet

2010-2012       Erik Hvidt - Direktør for Revymuseet

2012-               Alette Scavenius - Forskningsbibliotekar, leder af Dramatisk Bibliotek v/ Det Kongelige Bibliotek

 

* Afgang ved dødsfald – hvorefter bestyrelsen har konstitueret sig med en ny formand, enten fra sin midte eller gennem et nyt medlem af bestyrelsen, der kom på valg ved den næstfølgende generalforsamling.