Referat generalforsamling Selskabet for Dansk Teaterhistorie

7. marts 2018 på Republique

 

Bestyrelsesmedlemmer tilstede: Erik Hvidt, Per Lykke, Vagn Ohlsen, Linnea Voss, Alette Scavenius og Mette Tranholm

25 medlemmer tilstede.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Henrik Borberg, der blev valgt med applaus. Henrik Borberg takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at sidste års referat godkendes.

 

2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden

Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Sidste års generalforsamling var rigtig spændende. Vi havde inviteret Adrian Hughes og Mogens Jensen (S) ind på Folketeatret til en debat om den danske kulturpolitik. Derefter så vi i tråd med temaet Den politiske Kandestøber.

2. maj uddelte vi årets Mantziuspris til instruktør Elisa Kragerup og så hendes forestilling Dukkelise i Skuespilhuset. Det blev en fin aften med en fin takketale af prismodtageren og en del publikummer der blev til prisoverrækkelsen. Der var dog ingen PR dækning som med sidste års modtager Ghita Nørby. Formanden annoncerede at prisen i år går til fhv. chef for TV-Teatret og Teaterrådsformand Bjørn Lense- Møller og at prisen uddeles ved prisuddeling i maj.

10. juni repræsenterede Alette og Linnea Selskabet ved teaterloppemarkedet, hvilket gav 5 nye medlemmer og salg af bøger. I august skød vi traditionen tro den nye sæson i gang i Grønnegårdsteatret og så Don Ranudo.

14. november forsøgte vi at imødekomme medlemmernes ønske om operaforestillinger og udbød Spillemand på Tagryg i Malmø. Arrangementet blev dog ikke gennemført grundet for få tilmeldte hvilket nok skyldes prisen.

7. december var der bogfernisering på Årets bog, Nytaarsaften paa Casino 1873 af Peter Brask.  Det var et flot arrangement på Borups Højskole takket være Multivers. Dette års bog bliver en bog om Riddersalen af mag.art. Birthe Johansen.

Efter opfordringer fra medlemmerne har vi i år allerede nu bestilt billetter til Grønnegården og kender datoen: 7. august ser vi Misantropen med Nicolas Bro i hovedrollen.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

 

3a. Fremlæggelse af årsregnskab

Det omdelte regnskab blev gennemgået af Selskabets kasserer. Regnskabet viste et underskud på 8.607, blandt andet fordi der i 2017 var betalt emballage og porto for både 2016- og 2017-bogen. Det fremgår, at selskabet nu har en egenkapital på 72.634.

Regnskab godkendt af revisor Beate-Louise Bynck Asmussen.

 

3b. Fremlæggelse af budget

Det omdelte budget blev gennemgået af Selskabets kasserer.

 

Kontingent fastholdes.

 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Ingen indkomne forslag.

 

5. Valg til bestyrelsen

På valg var Per Lykke og Erik Hvidt. Begge modtog genvalg med applaus. To nye medlemmer vælges ind i bestyrelsen: Hjarn von Zernichow Borberg og Anna Lawaetz blev valgt med applaus.

 

6. Valg af revisor

Den værende revisor, Beate-Louise Bynck Asmussen blev genvalgt.

 

7. Evt.

Et af medlemmerne spørger om det vil være muligt at Selskabet samarbejder med udenlandske foreninger af vores art i fx Sverige og Tyskland og indgår samarbejde om evt. publikationer m.m. Bestyrelsen vil researche på sagen.

 

Formanden fortæller om bestyrelsens nye tiltag: Vi har talt om teaterrejser i flere år, og nu ser det endelig ud til, at det bliver til virkelighed. Der er udbudt en rejse til Nord-Italien med 5 tilmeldte allerede og 2 mere giver interessetilkendegivelse på generalforsamlingen. Medlemmerne spørger til priserne på teaterbilletter i Italien og formanden lover at holde prisniveauet nede. Susanne Lange tilbyder at holde intro til Aida i Verona og Ali Baba på La Scala. Et medlem spørger hvorfor Piccolo teater i Milano ikke er med.

 

2020: Formanden omdelte et foreløbigt program til en teaterrejse til passionsspillene i Oberammergau i Syd-Tyskland i 2020. Rejsen ville ydermere inkludere ture til Neuschwanstein, Ludwig II af Bayerns eventyrslot, Český Krumlov-slottets unikke barokkteater i Tjekkiet, samt Markgräfliches Opernhaus og Festspielhaus i Bayreuth. 15 tilstedeværende medlemmer gav interessetilkendegivelse. Det blev foreslået også at besøge Wagner museet.

 

Bestyrelsen spørger til om der er interesse for en tur rundt til danske teatre. Et medlem foreslår Fredericia Teater, der har en spændende chef, hvilket bestyrelsen tager til efterretning. Bestyrelsen nævner at Rønne og Ystad bliver for dyrt, et medlem foreslår kun at tage til Ystad. Linnea spørger om der er interesse for byvandringer og readings, hvilket der er positiv stemning for.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Efter en lille pause var der artist talk med instruktør Staffan Valdemar Holm, der fortalte om arbejdet med Jeanne d’Arc.