Brugerundersøgelse

I april/maj måned 2014 gennemførte vi en brugerundersøgelse blandt vores medlemmer, fordi vi efter den første sæson med den nye bestyrelse gerne ville have tilbagemeldinger om de tiltag, der var sat i værk - lære vores medlemmer bedre at kende, og forsøge at opfylde deres ønsker i programlægningen af næste sæson.

Vi har fik 48 besvarelser, dvs fra over en tredjedel af den samlede medlemsskare, så vi er meget glade for den store interesse vores medlemmer viser Selskabet – og ikke mindst den megen ros og konstruktive kritik! Det er helt afgørende for vores arbejde i bestyrelsen, og har været til stor inspiration for os i v ores arbejde.

I konklusionen af undersøgelsen skal man dog hele tiden holde sig for øje, at det kun er 1/3 af medlemmerne der kan svaret, og at undersøgelsen således ikke kan tages til indtægt for ALLE medlemmer.

Resultat:

Demografi: Kort fortalt kan man konkludere at medlemmerne er nogenlunde lige fordelt mellem mænd og kvinder, men at de primært tilhører aldersgruppen over de 60! Det ville være dejligt at tiltrække lidt yngre medlemmer også!

Det er primært københavnere, der er medlemmer, mens kun 12 % bor i provinsen, her af 8 % udenfor Sjælland – alligevel siger 30 % at de aldrig deltager i arrangementerne, og kun 12-17 % kommer jævnligt – vi vil meget gerne have flere!

Afholdte arrangementer: Af de som deltog, syntes de fleste bedst om Niels Brunses foredrag om Shakespeare i forbindelse med forestillingen Tigerhjerte svøbt i kvindehud i Skuespilhuset, skarpt fulgt af Bent Holms foredrag om sin nye Holberg bog. Næstnederst på listen stod arrangementet i Grønnegårds Teatret – ikke desto mindre forsøger vi os igen i år med samme arrangement, fordi det giver os mulighed for at spise sammen inden forestillingen - vi synes det er hyggeligt også at kunne mødes lidt mere uformelt med vores medlemmer.

Foretrukne arrangementer: Ønskerne for den nye sæson var klare: Teaterforestillinger med introduktioner af de medvirkende stod øverst på listen, teaterforestillinger uden foredrag ville ¼ gerne have, men vi synes ikke det giver mening for os blot at agere billetcentral med alle de rabatordninger der efterhånden findes; vores styrke er at kunne engagere kunstnere til også at fortælle om deres værk. Flere vil gerne have foredragsaftener, så dem har vi arrangeret to af i næste sæson. Ballet- og operaarrangementer ville vi rigtig gerne kunne tilbyde, men billetterne er generelt så dyre at vi ikke synes vi kan være bekendt at udbyde dem – i det omfang det lykkes os at få billige billetter, gør vi det dog gerne.

Motivation for medlemsskab: Halvdelen af medlemmerne (og igen: de der har besvaret undersøgelsen) er medlem for at få årets bog, mens 40 % benytter sig af tilbuddet om teaterbesøg med introduktioner – det er vi glade for! Begge ting synes også vi er vigtige for vores arbejde i bestyrelsen.

Dertil kommer de mange fine kommentarer, som vi er meget glade for – både ros og ris:

 • Motivation til at være medlem: Interesse for teater og glæde ved rart samvær.

 • Jeg deler glæden ved teatret som helhed sammen med ligesindede og bliver samtidig klogere.

 • Kære bestyrelse! I gør et stort og et godt arbejde, og I har mange initiativer, som der jo ikke var så mange af tidligere. Jeg er ked af, at jeg på grund af manglende tid ikke har haft mulighed for at deltage i arrangementer de sidste år.

 • Jeg er godt tilfreds med de forskellige foredrag og teateroplevelser, samt den årlige udgivelse

 • Jeg bor i provinsen og har svært ved at deltage aktivt, men som tidligere professionel teatermand, ønsker jeg at "følge med"

 • Husk teaterhistorien!

 • Siden hvornår er ballet og opera blevet andet end et teaterarrangement?

 • Jeg synes I gør det super flot - stor variation men alt sammen interessant for den der interesserer sig for teater/opera og ballet. Tak fordi I er der.

 • Har været med i mange, mange år, og det var vigtigt at komme på teatermuseet. Men det er jo ikke som tidligere. Prøv alligevel at se tilbage.

 • Jeg er livsvarigt medlem af Selskabet og har været medlem i over 25 år. For mig er det ærgerligt, at Selskabet ikke er landsdækkende, men et "Københavnerselskab" med enkelte afstikkere til Sjælland, idet jeg bor i provinsen og derfor sjældent og næsten aldrig har mulighed for at deltage i Selskabets arrangementer. En udbredelse af Selskabets virke til hele landet ville være kærkommen.

 • Jeg har ikke deltaget i nogen arrangementer, da de simpelthen er for dyre. Som studerende kan jeg få billetterne meget billigere end hvad de tilbydes til igennem jeres arrangementer, og at betale stor overpris for en artisttalk eller lignende, er heller ikke muligt i mit budget. Jeg tænker at det er lidt ærgerligt, da jeg som ung studerende ikke føler mig så indbudt, som man kunne håbe. Hvad der kan gøres ved jeg ikke, men nu ved I i hvert fald hvorfor jeg ikke er mere aktiv.

 • Jeg ønsker historiske foredrag og foredrag ved forfatteren af årets bog. Meget vigtigt: at arrangementet holdes et sted uden trapper eller med elevator. Jeg ønsker invitationer til forpremierer og generalprøver på teatrenes forestillinger.

 • Jeg kunne godt savne lidt fokus på teaterhistorien i form af foredrag o.a. Det behøver for mig ikke altid være arrangementer med teaterforestillinger. Det er fint at se en forestilling og høre om tankerne og den kunstneriske ide og proces bag, men et foredrag f.eks. om selskabets historie kunne også være interessant at høre lidt om især for nye medlemmer.

 • Fortsæt med søndags eftermiddags arrangementer på Hippodromen!

 • Et skønt løft som er sket i de senere år. Tak for flot indsats hele vejen rundt.

Her følger mere specifikt svarene i procenter – dog uden decimaler, så prøv ikke at få det til at passe ikke med 100!

Medlemmernes profil:

Køn:

K: 59 % M: 41%

Alder

20-30: 4,5 %

30-40: 4,5 %

50-60: 13 %

60-70: 42 %

70+: 29 %

Postnr:

1000-1499: 23,5 %

2000: 10 %

2100: 8.5 %

Kbh's omegn: 12 %

Provinsen: 12 %

Arrangementerne:

Deltagelse i arrangementer:

Ingen: 32 %

1-2 arrangementer: 32 %

3-4 arrangementer: 30 %

5-8 arrangementer: 7 %

Bedste arrangementer i prioriteret rækkefølge:

Shakespeare: 30 %

Bent Holm: 26 %

Ballet på DKT: 22 %

Peer Gynt: 22 %

All my dreams: 19 %

Krøyers sidste nat: 19 %

Grønnegårdsteatret: 14 %

Generalforsamlingen: 14 %

Ønsker for ny sæson:

Teater med foredrag: 80 %

Foredrag: 54 %

Balletarrangement: 49 %

Operaarrangement: 36 %

Teater uden foredrag: 28 %

Udflugter: 28 %

Teaterrejser: 23 %

Medlemskab:

Motivation til medlemsskab:

Årets bog: 53 %

Teater med foredrag: 42 %

Foredrag: 40 %

Altruisme: 37 %

Billige billetter: 18 %

Formidling:

Hjemmeside: 23 %

Facebook: 12, %

Brochure: 7 %